Kvalitet

Råvaran – den bästa materialkvalitén

Endast med de bästa råvaror som grund kan ett kvalitetsfönster med lång livslängd produceras. Högkvalitativt-PVC av tysk tillverkning är den idealiska basen för våra profiler.

De är ljusäkta, väderbeständiga och lättskötta och har därför alla de egenskaper som visar på en kvalitativt högvärdig PVC-ram. Tillverkningen- högsta produktionskvalitet Varje WIRUS fönster går igenom en mästares händer. Know-how och våra ingenjörers mångåriga erfarenhet garanterar högsta produktionskapacitet och rätt montering.

Den datastyrda tillverkningen hjälper till att upprätthålla denna kapacitet i produktionsprocessen. Dessutom genomför vi regelbundna och omfattande kvalitetskontroller.

Detaljerade kvalitetskännetecken

Stålförstärkningar, korrosionshämmande torrzoner och, en skyddande mellanisolering garanterar god stabilitet och lång livslängd. Påkostade profilkonstruktioner (5-kammar-profil) och förstklassiga isoleringar ger ett utmärkt isothermförlopp.

Det betyder att endast små värmemängder går förlorade och att energi sparas. Mellanisoleringen sörjer för att en profilkonstruktion med 5 kammare som förbättrar värmeisoleringen uppstår även mellan båge och ram. Även WIRUS kvalitets-standardglas har ett u-värde av 1,1 W/m²K. WIRUS fönster kan, om så önskas, utrustas med ett finurligt ventilationssystem.

Detta gynnar ett sunt rumsklimat utan drag och utan att fönstret måste öppnas. 5-kammarprofilen med skyddad mellanisolering stänger ute buller och trafikljud. Vid hög ljudnivå kan alla fönster utrustas med speciellt ljudskyddsglas.

Tack vare standardutrustningen med stålförstärkta profiler och den speciella låsmekanism (pilzkopfverriegelung ) kan du känna dig mycket säker innanför ett WIRUS fönster. Olika säkerhetspaket sörjer dessutom för att höga anspråk tillfredställs.

VATTENARRANGEMANG

Hälsofrämjande arbetsplatser ger lägre sjukfrånvaro, ökad lönsamhet och bättre trivsel.

Läs mer

TIPS & SKÖTSEL

Skötsel och underhåll av WIRUS fönster

Läs mer

AIRZONE

Vi söker samarbetspartners samt återförsäljare

Kontakta oss

RAL-certifierade

Wirus-Fenster vänder sig till kunder som ställer höga krav på
kvalitet och lång livslängd på sina fönster och dörrar vilket garanteras med RAL-certifiering.