Fönsterrenoveringar

Genom vår samarbetspartner kan vi ta hand om och renovera gamla fönster. Dessutom är de en av våra experter på att montera kompositfönster – PVC fönster. Renoveringen sker med slipning och lagningar både inne på verkstad och ute på plats.

Vi bedömer fönster och föreslår lämpliga åtgärder på dessa. Dra inte förhastade slutsatser om gamla fönster. Ibland kan vissa delar av trä behöva bytas ut. Eller så kan kompletteringar göras för att uppnå krav på ljud och värmeisolering. Till exempel med isolerruta och ljudklass på glas med mera.

Vi utför arbete såsom justering, kittning, glasbyte, borttagning av färg på fönsterbågar, byte av rötskador, målning samt tätning av fönster och dörrar. När det t ex gäller kulturmärkta hus, finns det möjlighet att rädda det mesta i fönsterväg.

Offert lämnas.

Robert Andersson

Norrlandsgatan 6
441 31 Alingsås
Tel: 0737-43 52 18
E-post: bbof@tele2.se

VATTENARRANGEMANG

Hälsofrämjande arbetsplatser ger lägre sjukfrånvaro, ökad lönsamhet och bättre trivsel.

Läs mer

TIPS & SKÖTSEL

Skötsel och underhåll av WIRUS fönster

Läs mer

AIRZONE

Vi söker samarbetspartners samt återförsäljare

Kontakta oss

RAL-certifierade

Wirus-Fenster vänder sig till kunder som ställer höga krav på
kvalitet och lång livslängd på sina fönster och dörrar vilket garanteras med RAL-certifiering.