Säkerhet för varje behov

WIRUS Fenster SafeStar-paket är svaret på en stigande inbrottskriminalitet. En kombination av speciellt säkra beslag och förglasningar ger i förlängningen ett högst verksamt skydd mot inbrott. SafeStar-paketen kan utan problem kombineras.

Begär offert >>

Säkerhetsdetaljer

Wirus Fenster säkerhetsdetaljer paketeras ihop i olika ”SafeStar” paket. Alla med högt ställda krav på hållbarhet.

Skottsäkert

Laminerade säkerhetsglas och pansarglas består av flertalet sammanbundna glasskivor som hålls ihop av en seg och elastisk transparent folieduk.

Skulle fönstret bli utsatt för förstörelse hålls glasskärvorna samman av folieduken. På detta vis hindras möjligheten att åstadkomma ett genombrottshål.

Säkerhetsklassen på fönstret bestäms av antalet foliedukar som glaset är uppbyggt av samt materialstyrkan hos den enskilda folieduken.

Stålfästen

Fönstrena reglas ihop mha järnsprintar och järnfästen, konstruerade på sådant sätt att fönsterkarm och fönsterbåge blir starkt fixerade.

Dessa stålbeslag ger ett effektivt skydd mot eventuella försök till att bräcka upp fönstret.

Ju högre säkerhetsklass som väljs desto större är antalet stålbeslag som fixerar säkerhetsfönstret

Låsbara handtag

När man låser handtaget spärras den för användning, samtidigt som stålbeslagen fixeras i låst läge.

I och med fönstrets totala system av beslag motverkas oänskat intrång även om handtagets låssprint skulle bli utsatt för åverkan.

Handtagen håller för DIN-säkerhetsstandard för fönster och kan motstå en kraft på 100Nm.

SafeStar 1

Ett SafeStar 1 fönster står emot inbrottsförsök 10 gånger längre än ett normalsäkert Wirus Fenster, vilka redan i standarutförande håller en säkerhetsstandard över genomsnittet.

Beslag: Motståndsklass 1, godkänt enligt säkerhetsnormen DIN V ENEV nummer 1626, skyddssäkring av fönstrets hörn samt skydd mot uppborrning.

1. Handtag: Låsbart med motståndspotentialen 100Nm.

2. Glas: Säkerhetsisolerat glas med dimensionen VSG 6/16/4 mm. Värmeskydd U-Värde 1.2 W/m˛K.

4. Stålfästen på 4 punkter.

SafeStar 2

Enligt den satta normen gällande inbrottsförsök skall detta fönster klara av att stå emot 4 stycken angreppsförsök (3 st mot beslag och ett mot glasinfattningen) som utförs med kraftfulla inbrottsverktyg.

Beslag: Motståndsklass 2, godkänt enligt säkerhetsnormen DIN V ENV nummer 1627, skydd mot uppborrning, stålfäste vid alla förreglingspositioner.

1. Handtag: Låsbart med motståndspotentialen 100Nm.

3. Glas: Säkerhetsisolerglas med dimensionen VSG 10/14/4 mm av säkerhetsklass A3, skyddar mot att kastade föremål bryter igenom. Värmeskydd: U-Värde 1.2 W/m˛K.

4. Antal stålfästen ökar beroende på fönstrets storlek.

Begär offert >>

VATTENARRANGEMANG

Hälsofrämjande arbetsplatser ger lägre sjukfrånvaro, ökad lönsamhet och bättre trivsel.

Läs mer

TIPS & SKÖTSEL

Skötsel och underhåll av WIRUS fönster

Läs mer

AIRZONE

Vi söker samarbetspartners samt återförsäljare

Kontakta oss

RAL-certifierade

Wirus-Fenster vänder sig till kunder som ställer höga krav på
kvalitet och lång livslängd på sina fönster och dörrar vilket garanteras med RAL-certifiering.