Färger

Bekänn färg – våra fönster kan helt enkelt fås i alla möjliga färger, antingen lackerat eller folier. Självklart är det svårt att bedöma färgen från en bild, men kom gärna föbi hos oss för att titta på lite större prover.

VATTENARRANGEMANG

Hälsofrämjande arbetsplatser ger lägre sjukfrånvaro, ökad lönsamhet och bättre trivsel.

Läs mer

TIPS & SKÖTSEL

Skötsel och underhåll av WIRUS fönster

Läs mer

AIRZONE

Vi söker samarbetspartners samt återförsäljare

Kontakta oss

RAL-certifierade

Wirus-Fenster vänder sig till kunder som ställer höga krav på
kvalitet och lång livslängd på sina fönster och dörrar vilket garanteras med RAL-certifiering.