Dörrar och skjutdörrar i Göteborg

Dörrarna är uppbyggda på samma sätt som WIRUS Fensters olika fönstersystem. Det vill säga att du kan välja bland många speglar och dekorer. Varianter finns i aluminium och komposit.

Alla dörrar kan fås med klassiska handtag (svensk modell) och även ett flertal i modern design. I dagsläget levererar vi skjutdörrar och dörrar främst till området kring Göteborg, men även till närliggande städer som Alingsås och Borås.

Säkerhet av högsta klass. Begär en offert!

VATTENARRANGEMANG

Hälsofrämjande arbetsplatser ger lägre sjukfrånvaro, ökad lönsamhet och bättre trivsel.

Läs mer

TIPS & SKÖTSEL

Skötsel och underhåll av WIRUS fönster

Läs mer

AIRZONE

Vi söker samarbetspartners samt återförsäljare

Kontakta oss

RAL-certifierade

Wirus-Fenster vänder sig till kunder som ställer höga krav på
kvalitet och lång livslängd på sina fönster och dörrar vilket garanteras med RAL-certifiering.